DomůWebNástroje ›Online vládce pixelů

Krok 1: Zachyťte obrazovku nebo okno stisknutím PrtScn nebo Alt + PrtScn

Krok 2: Vložte tuto stránku stisknutím Ctrl + V

Krok 3: Kliknutím na 2 pixely zobrazíte délku

Krok 1: Zachyťte obrazovku nebo okno stisknutím ⌘ Command + ⇧ Shift + 3 nebo ⌘ Command + ⇧ Shift + 4

Krok 2: Vložte tuto stránku stisknutím ⌘ Command + V

Krok 3: Kliknutím na 2 pixely zobrazíte délku

Krok 1: snímání obrazovky stiskem Home + HOLD / napájení tlačítek

Krok 2: Vložte tuto stránku dlouhým klepnutím a stisknutím tlačítka Vložit .

Krok 3: Kliknutím na 2 pixely zobrazíte délku

Krok 1: snímání obrazovky stisknutím tlačítka hlasitosti nahoru + Power tlačítka

Krok 2: Vložte tuto stránku stisknutím tlačítka Vložit .

Krok 3: Kliknutím na 2 pixely zobrazíte délku

velikost obrázku