ls -s / -S käsk Linuxis

Valik ls -s loetleb faili suuruse.

Valik ls -S sorteerib failide / kataloogide loendi faili suuruse järgi.


ls -s

Valik ls -s loetleb faili suuruse.

Süntaks

$ ls -s [options] [file|dir]

Näited

Vaikeloend:

$ ls
Desktop   Downloads Pictures Templates Videos
Documents Music     Public   todo.txt
$

 

Faili suurusega loend:

$ ls -s
total 4
0 Desktop   0 Downloads 0 Pictures 0 Templates 0 Videos
0 Documents 0 Music     0 Public   4 todo.txt
$

 

Pikk nimekiri koos faili suurusega:

$ ls -ls
total 4
0 drwxr-xr-x 2 user user   80 2011-08-17 16:52 Desktop
0 drwxr-xr-x 2 user user   40 2011-08-17 16:52 Documents
0 drwxr-xr-x 2 user user   40 2011-08-17 16:52 Downloads
0 drwxr-xr-x 2 user user   40 2011-08-17 16:52 Music
0 drwxr-xr-x 2 user user  120 2011-08-17 18:14 Pictures
0 drwxr-xr-x 2 user user   40 2011-08-17 16:52 Public
0 drwxr-xr-x 2 user user   40 2011-08-17 16:52 Templates
4 -rw-r--r-- 1 user user  131 2011-08-17 18:07 todo.txt
0 drwxr-xr-x 2 user user   40 2011-08-17 16:52 Videos
$

 


ls -S

Valik ls -S sorteerib failide / kataloogide loendi faili suuruse järgi.

Süntaks

$ ls -S [options] [file|dir]

Näited

Vaikeloend:

$ ls
Desktop   Downloads Pictures Templates Videos
Documents Music     Public   todo.txt
$

 

Nimekiri on sortitud faili suuruse järgi:

$ ls -S
todo.txt Desktop   Downloads Public    Videos
Pictures Documents Music     Templates
$

 

Pikk loendi vorming, sortitud faili suuruse järgi:

$ ls -lS
total 4
-rw-r--r-- 1 user user 131 2011-08-17 18:07 todo.txt
drwxr-xr-x 2 user user 120 2011-08-17 18:14 Pictures
drwxr-xr-x 2 user user  80 2011-08-17 16:52 Desktop
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 Documents
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 Downloads
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 Music
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 Public
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 Templates
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 Videos
$

 


Vaata ka

Advertising

LS KÄSK
KIIRED TABELID