10 grādi pēc Celsija līdz Fārenheitam

10 grādi pēc Celsija (ºC) ir vienādi ar 50 grādiem pēc Fārenheita (ºF):

10 ° C = 50 ° F

Aprēķins

Temperatūra T Fārenheita grādos (ºF) ir vienāda ar 10 grādiem pēc Celsija (ºC) reizes 9/5 plus 32:

T (ºF) = 10ºC × 9/5 + 32 = 50ºF

 

Celsija un Fārenheita konversija ►

 


Skatīt arī

Advertising

TEMPERATŪRAS PĀRVEIDE
ĀTRAS TABULAS