1 किलोहर्ट्ज ते हर्ट्झ रूपांतरण

1 किलोहर्ट्ज (केएचझेड) हर्ट्ज (हर्ट्ज) मध्ये कसे रूपांतरित करावे.

गणना

वारंवारता हर्ट्झ (Hz) 1 kilohertz (kHz) वेळा 1000 समान आहे:

f (हर्ट्ज) = 1 केएचझेड × 1000 = 1000 हर्ट्ज

 

तर 1 किलोहर्ट्ज 1000 हर्ट्झच्या बरोबरीचे आहे:

1 केएचझेड = 1000 हर्ट्ज

 

केएचझेड ते हर्ट्ज रूपांतरण कॅल्क्युलेटर ►

 


हे देखील पहा

Advertising

नेहमीचे संमेलन
वेगवान सारण्या