Tabliczka mnożenia 10 na 10

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    

Wygenerowane przez RT