Tabliczka mnożenia 12 na 12

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        
10                        
11                        
12                        

Wygenerowane przez RT