Strona głównaNarzędzia › Zrzut ekranu

Krok 1: Przechwyć ekran lub okno, naciskając PrtScn lub Alt + PrtScn

Krok 2: Wklej na tej stronie, naciskając Ctrl + V.

Krok 3: Zapisz na dysku twardym, naciskając przycisk Zapisz

Krok 1: Przechwyć ekran lub okno, naciskając ⌘ Command + ⇧ Shift + 3 lub ⌘ Command + ⇧ Shift + 4

Krok 2: Wklej na tej stronie, naciskając ⌘ Command + V.

Krok 3: Zapisz na dysku twardym, naciskając przycisk Zapisz

Krok 1: Przechwytywanie ekranu, naciskając Start + HOLD / zasilania przyciski

Krok 2: Wklej na tej stronie przez długie dotknięcie i naciśnięcie przycisku Wklej .

Krok 3: Zapisz na dysku twardym, naciskając przycisk Zapisz

Krok 1: Przechwyć ekran, naciskając przyciski zwiększania głośności + przyciski zasilania

Krok 2: Wklej na tej stronie, naciskając przycisk Wklej .

Krok 3: Zapisz na dysku twardym, naciskając przycisk Zapisz