Código de cor lavanda

Código de cores RGB lavanda

Código de cor RGB lavanda = # E6E6FA = 230 * 65536 + 230 * 256 + 250 = (230.230.250)

VERMELHO = 230, VERDE = 230, AZUL = 250

Gráfico de códigos de cores lavanda

Cor
Nome da cor HTML / CSS
Código hexadecimal
#RRGGBB
Código decimal
(R, G, B)
  lavanda # E6E6FA rgb (230.230.250)
  lavenderblush # FFF0F5 rgb (255,240,245)

 

Cor roxa ►

 


Veja também

Advertising

CORES DA WEB
TABELAS RÁPIDAS