DomovWebNástroje ›Online pravítko pixelov

Krok 1: Zachyťte obrazovku alebo okno stlačením PrtScn alebo Alt + PrtScn

Krok 2: Vložte túto stránku stlačením klávesov Ctrl + V

Krok 3: Kliknutím na 2 pixely získate dĺžku

Krok 1: Nasnímajte obrazovku alebo okno stlačením klávesov ⌘ Command + ⇧ Shift + 3 alebo ⌘ Command + ⇧ Shift + 4

Krok 2: Vložte túto stránku stlačením ⌘ Command + V

Krok 3: Kliknutím na 2 pixely získate dĺžku

Krok 1: snímanie obrazovky stlačením Home + HOLD / napájanie tlačidiel

Krok 2: Prilepte na túto stránku dlhým klepnutím a stlačením tlačidla Prilepiť .

Krok 3: Kliknutím na 2 pixely získate dĺžku

Krok 1: snímanie obrazovky stlačením tlačidla hlasitosti nahor + Power tlačidla

Krok 2: Vložte túto stránku stlačením tlačidla Prilepiť .

Krok 3: Kliknutím na 2 pixely získate dĺžku

veľkosť obrazu