การแปลง 1 กิกะเฮิรตซ์เป็นเฮิรตซ์

วิธีการแปลง 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) เป็นเมกะเฮิรตซ์ (MHz)

การคำนวณ

ความถี่fในเมกะเฮิรตซ์ (Hz) เท่ากับ 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) คูณ 1,000:

(MHz) = 1 GHz × 1000 = 1,000 MHz

 

1 กิกะเฮิรตซ์จึงเท่ากับ 1,000 เมกะเฮิรตซ์:

1 GHz = 1,000 เมกะเฮิรตซ์

 

เครื่องคำนวณการแปลง GHz เป็น MHz ►

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ WhatsApp อีเมล์

เขียนวิธีการปรับปรุงหน้านี้

การแปลงความถี่
ตารางอย่างรวดเร็ว