Trang chủWebMàu sắc ›Bộ chọn màu hình ảnh - lấy mã và tên

Bước 1: Chụp màn hình hoặc cửa sổ bằng cách nhấn PrtScn hoặc Alt + PrtScn

Bước 2: Dán vào trang này bằng cách nhấn Ctrl + V

Bước 3: Nhấp vào hình ảnh để lấy mã màu pixel

Bước 1: Chụp màn hình hoặc cửa sổ bằng cách nhấn ⌘ Command + ⇧ Shift + 3 hoặc ⌘ Command + ⇧ Shift + 4

Bước 2: Dán vào trang này bằng cách nhấn ⌘ Command + V

Bước 3: Nhấp vào hình ảnh để lấy mã màu pixel

Bước 1: Chụp màn hình bằng cách nhấn Home + Giữ / Power nút

Bước 2: Dán vào trang này bằng cách nhấn và nhấn nút Dán .

Bước 3: Nhấp vào hình ảnh để lấy mã màu pixel

Bước 1: Chụp màn hình bằng cách nhấn Volume up + Công suất nút

Bước 2: Dán vào trang này bằng cách nhấn nút Dán .

Bước 3: Nhấp vào hình ảnh để lấy mã màu pixel