Децибел-миливат (dBm)

дефиниция на dBm

dBm или децибел-миливат е електрическа мощност в децибели (dB) , посочена към 1 миливат (mW).

 

Мощността в децибел-миливата ( P (dBm) ) е равна на 10 пъти основен 10 логаритъм от мощността в миливати ( P (mW) ):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1mW)

 

Мощността в миливати ( P (mW) ) е равна на 1mW по 10, увеличена от мощността в децибел-миливата ( P (dBm) ), разделена на 10:

P (mW) = 1mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10)

 

1 миливат е равен на 0 dBm:

1mW = 0dBm

 

1 ват е равен на 30dBm:

1W = 1000mW = 30dBm

dBm в mW в Watt в dBW калкулатор за преобразуване

Преобразувайте децибел-миливат в миливат, ват, децибел-ват.

Въведете мощността в едно от текстовите полета и натиснете бутона Convert :

Въведете миливати: mW
Въведете ватове: W
Въведете dBm: dBm
Въведете dBW: dBW
     

Как да конвертирате mW в dBm

Как да конвертирате мощност в миливати (mW) в dBm.

Мощността в dBm е равна на базовия 10 логаритъм на мощността в миливати (mW):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1mW)

 

Например: каква е мощността в dBm за консумация на енергия от 100mW?

Решение:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (100mW / 1mW) = 20dBm

Как да конвертирате dBm в mW

Как да конвертирате мощност в dBm в миливати (mW).

Мощността в миливати ( P (mW) ) е равна на 10, увеличена от мощността в dBm ( P (dBm) ), разделена на 10?

P (mW) = 1mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10)

 

Например: каква е мощността в миливати за консумация на енергия от 20dBm?

Решение:

P (mW) = 1mW ⋅ 10 (20dBm / 10) = 100mW

Как да конвертирате Watt в dBm

Как да конвертирате мощност във ватове (W) в dBm.

Мощността в dBm е равна на базовия 10 логаритъм от мощността във ватове (W) плюс 30 dB:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1W) + 30

 

Например: каква е мощността в dBm за консумация на енергия от 100W?

Решение:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (100W / 1W ) + 30 = 50dBm

Как да конвертирате dBm във ват

Как да конвертирате мощност в dBm във ватове (W).

Мощността във ватове ( P (W) ) е равна на 10, увеличена от мощността в dBm ( P (dBm) ) минус 30 dB, разделена на 10:

P (W) = 1W ⋅ 10 ( ( P (dBm) - 30) / 10)

 

Например: каква е мощността във ватове за консумация на енергия от 40dBm?

Решение:

P (W) = 1W ⋅ 10 ((40dBm - 30) / 10) = 10W

Как да конвертирате dBW в dBm

Как да конвертирате мощност в dBW в dBm.

Мощността в dBm е равна на базовия 10 логаритъм от мощността във ватове (W):

P (dBm) = P (dBW) + 30

 

Например: каква е мощността в dBm за консумация на енергия от 20dBW?

Решение:

P (dBm) = 20dBW + 30 = 50dBm

Как да конвертирате dBm в dBW

Как да конвертирате мощност в dBm в dBW.

Мощността в dBW ( P (dBW) ) е равна на 10, увеличена от мощността в dBm ( P (dBm) ), разделена на 10:

P (dBW) = P (dBm) - 30

 

Например: каква е мощността във ватове за консумация на енергия от 40dBm?

Решение:

P (dBW) = 40dBm - 30 = 10dBW

Как да конвертирате dB в dBm

dB е относителна единица, която описва усилването, а dBm е абсолютна единица, посочена на 1 миливат (mW).

Така че не можете да конвертирате dB в dBm.

dBm в Watt, mW, dBW таблица за преобразуване

Мощност (dBm) Мощност (dBW) Мощност (ват) Мощност (mW)
-100 dBm -130 dBW 0,1 pW 0,0000000001 mW
-90 dBm -120 dBW 1 pW 0,000000001 mW
-80 dBm -110 dBW 10 pW 0,00000001 mW
-70 dBm -100 dBW 100 pW 0,0000001 mW
-60 dBm -90 dBW 1 nW 0,000001 mW
-50 dBm -80 dBW 10 nW 0,00001 mW
-40 dBm -70 dBW 100 nW 0,0001 mW
-30 dBm -60 dBW 1 μW 0,001 mW
-20 dBm -50 dBW 10 μW 0,01 mW
-10 dBm -40 dBW 100 μW 0,1 mW
-1 dBm   -31 dBW 794 μW 0.794 mW
0 dBm -30 dBW 1.000 mW 1.000 mW
1 dBm -29 dBW 1,259 mW 1,259 mW
10 dBm -20 dBW 10 mW 10 mW
20 dBm -10 dBW 100 mW 100 mW
30 dBm 0 dBW 1 W 1000 mW
40 dBm 10 dBW 10 W 10000 mW
50 dBm 20 dBW 100 W 100000 mW
60 dBm 30 dBW 1 kW 1000000 mW
70 dBm 40 dBW 10 kW 10000000 mW
80 dBm 50 dBW 100 kW 100000000 mW
90 dBm 60 dBW 1 MW 1000000000 mW
100 dBm 70 dBW 10 MW 10000000000 mW

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ БЛОКИ
БЪРЗИ МАСИ