Производител на линейни графики


Заглавие на графиката:
Етикет с хоризонтална ос:
Етикет с вертикална ос:
Хоризонтален тип данни:
Етикети с данни:
Брой редове:
Стойности на данни за ред 1:
Извита линия:
  рисувам отдалечавам увеличавам запази копие печат Изтрий
  1. Използвайте подчертаване „_“ за място в етикетите с данни: „name_1“ ще се разглежда като „name 1“.
  2. Използвайте 2 подчертавания „__“ за 1 подчертаване в етикетите с данни: „name__1“ ще се гледа като „name_1“
  3. За да отпечатате графика, натиснете бутона за печат и отпечатайте от менюто на браузъра или натиснете Ctrl + P.
  4. За да запазите графика в pdf файл, отпечатайте графика и изберете pdf принтер.

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ
БЪРЗИ МАСИ