Kalkulačka Lux na lumeny

Kalkulačka osvětlení v luxech (lx) na světelný tok v lumenech (lm) a způsob výpočtu.

Zadejte intenzitu osvětlení v luxech (lx), vyberte typ jednotky plochy, zadejte poloměr v metrech pro sférický zdroj světla nebo plochu

v metrech čtverečních pro libovolný světelný zdroj a stisknutím tlačítka Vypočítat získáte světelný tok v lumenech (lm):

Zadejte osvětlení v luxech: lx
Vyberte typ jednotky oblasti:  
Zadejte sférický poloměr:
Nebo zadejte povrch:
   
Výsledek světelného toku v lumenech: lm

Kalkulačka lumenů na lux ►

Vzorec pro výpočet Lux na lumeny

Výpočet s plochou ve čtverečních stopách

Světelný tok Φ V v lumenech (lm) se rovná 0,09290304násobku intenzity osvětlení E v v luxech (lx) násobku plochy A ve čtverečních stopách (ft 2 ):

Φ V (lm) = 0,09290304 × E v (lx) × A (ft 2 )

 

Světelný tok Φ V v lumenech (lm) se rovná 0,09290304násobku intenzity osvětlení E v v luxech (lx) krát 4krát pi krát poloměru čtvercové koule r ve stopách (ft):

Φ V (lm) = 0,09290304 × E v (lx) × 4⋅π⋅ r (ft) 2

 

Výpočet s plochou v metrech čtverečních

Světelný tok Φ V v lumenech (lm) se rovná osvětlení E v v luxech (lx) krát plocha A v metrech čtverečních (m 2 ):

Φ V (lm) = E v (lx) × A (m 2 )

 

Světelný tok  Φ V v lumenech (lm) se rovná osvětlení E v v luxech (lx) krát 4krát pi krát poloměr čtvercové koule r v metrech (m):

Φ V (lm) = E v (lx) × 4⋅π⋅ r 2 (m 2 )

 

Výpočet Lux na lumeny ►

 


Viz také

Advertising

SVĚTELNÉ KALKULÁTORY
RYCHLÉ STOLY