URL přesměrování Javascript

Jak přesměrovat URL stránku s Javascriptem.

Přesměrování Javascript nevrací 301 stavový kód trvalého přesměrování.

Přesměrování Javascript

Nahraďte starou stránku kódem pro přesměrování adresou URL stránky, na kterou chcete přesměrovat.

old-page.html:

<!DOCTYPE html/
<html/
<body/
<script type="text/javascript"/
    // Javascript URL redirection
    window.location.replace("http://www.mydomain.com/new-page.html");
</script/
</body/
</html/

 

Vyhledávače používají stavový kód 301 k přenosu hodnocení stránky ze staré adresy URL na novou adresu URL.

Javascript redirection return http response status code: 200 OK.

Přesměrování Javascript tedy není vhodné pro vyhledávače a je lepší použít jiné metody přesměrování, které vrátí stavový kód: 301 Přesunuto trvale.

Příklad přesměrování Javascript

javascript-redirect-test.htm

<!DOCTYPE html/
<html/
<body/
<script type="text/javascript">
// Javascript URL redirection
window.location.replace("https://www.rapidtables.org/web/dev/javascript-redirect.htm");
</script>
</body>
</html>

 

Stisknutím tohoto odkazu přesměrujete z javascript-redirect-test.htm zpět na tuto stránku:

 

Test přesměrování Javascript

 

 

Přesměrování URL ►

 


Viz také

Advertising

ROZVOJ WEBU
RYCHLÉ STOLY