Značka komentáře HTML

Značka komentáře HTML | Příklady komentářů HTML | Generátor kódu komentářů HTML

Značka komentáře HTML

<!-- This is an HTML comment --/

Otevřený oddělovač komentářů:

<!--

Zavřít oddělovač komentářů:

--/

Příklady komentářů HTML

Informativní textové komentáře

Chcete-li ke kódu přidat vysvětlení, použijte textové komentáře.

HTML kód:

<!-- this is a single line comment --/
<p/ some text ... </p/
<!--
    this is
    a multiline
    comment
--/
<p/ some more text ... </p/

 

Zobrazení stránky s výsledky:

some text ...
some more text ...

 

Komentování kódu

Pokud chcete kód ponechat neaktivní, použijte komentování kódu.

HTML kód:

<!-- <p/ some text ... </p/ -->
<!--
<p> some text ... </p>
<p> some text ... </p>
-->
<p> some more text ... </p>

 

Zobrazení stránky s výsledky:

some more text ...

Generátor kódu komentářů HTML

Zadejte text / kód pro komentář:
Vyberte typ komentáře:
Vygenerovaný kód komentáře:


Viz také

Advertising

WEB HTML
RYCHLÉ STOLY