ASCII Converter til Hex Code Converter

Indtast ASCII / Unicode tekststreng, og tryk på knappen Konverter :

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Sådan konverteres tekst til hex

Konverter tekst til hex ASCII-kode:

 1. Få karakter
 2. Få decimaltegnkode fra ASCII-tabellen
 3. Konverter decimal til hex byte
 4. Fortsæt med næste tegn

Eksempel

Konverter "Plant træer" tekst til hex ASCII kode:

Løsning:

Brug ASCII-tabellen til at få ASCII-kode fra karakter.

"P" = 80 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 50 16

"l" = 108 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 6C 16

"a" = 97 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 61 16

For alle teksttegn skal du få de hexbyte:

"50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73"

Sådan konverteres ASCII-tekst til hex?

 1. Få karakter
 2. Få ASCII-tegnkode fra ASCII-tabellen
 3. Konverter decimal til hex byte
 4. Fortsæt med næste tegn

Hvordan bruges ASCII Text to Hex-konverter?

 1. Indsæt tekst i indtastet tekstfelt.
 2. Vælg tegnkodningstype.
 3. Vælg outputafgrænsningsstreng.
 4. Tryk på knappen Konverter.

Sådan konverteres engelsk til hex-kode?

 1. Få engelsk brev
 2. Få ASCII-kode for det engelske brev fra ASCII-tabellen
 3. Konverter decimal til hex byte
 4. Fortsæt med næste engelske brev

Hvordan konverteres 'A' tegn til hex?

Brug ASCII-tabel:
'A' = 65 10 = 4 × 16 + 1 = 4 × 16 1 + 1 × 16 0 = 41 16

Sådan konverteres '0' tegn til hex?

Brug ASCII-tabel:
'0' = 48 10 = 3 × 16 = 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 30 16

ASCII-tekst til hex, binær konverteringstabel

ASCII-
karakter
Hexadecimal Binær
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 0D 00001101
SO 0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
KAN 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
USA 1F 00011111
Plads 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
'' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
> 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
Jeg 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
` 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
i 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
u 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

 

Hex til ASCII konverter ►

 


Se også

Skriv, hvordan du forbedrer denne side

NUMMERKONVERSION
HURTIGE TABLER