Υπολογιστής Watts to lux

Ηλεκτρική ισχύς σε Watt (W) έως φωτισμό σε αριθμομηχανή lux (lx) και τρόπος υπολογισμού.

Εισαγάγετε την ισχύ σε watt, φωτεινή αποτελεσματικότητα σε lumens ανά watt, επιφάνεια σε τετραγωνικά πόδια / μέτρα ή σφαιρική ακτίνα σε πόδια / μέτρα και πατήστε το κουμπί Υπολογισμός για να λάβετε τη φωτεινότητα σε lux:

Εισαγάγετε ισχύ σε Watt:  
Δ
Επιλέξτε πηγή φωτός
Ή εισαγάγετε φωτεινή αποτελεσματικότητα σε lumens ανά watt:
lm / W
Εισαγάγετε την επιφάνεια:  
Ή εισάγετε σφαιρική ακτίνα:  
   
 
   
Αποτέλεσμα φωτισμού σε lux:  
lx

Αριθμομηχανή Lux to Watt ►

* οι προκαθορισμένες τιμές φωτεινής αποτελεσματικότητας είναι τυπικές / μέσες τιμές.

Τύπος υπολογισμού Watts to lux

Υπολογισμός Watts to lux με εμβαδόν σε τετραγωνικά πόδια

Η φωτεινότητα E v σε lux (lx) είναι ίση με 10,76391 φορές την ισχύ P σε watt (W), επί τη φωτεινή αποτελεσματικότητα η σε lumens ανά watt (lm / W) διαιρούμενη με την επιφάνεια Α σε τετραγωνικά πόδια (ft 2 ) :

E v (lx) = 10,76391 × P (Π) × η (lm / W) / Α (ft 2 )

Υπολογισμός Watts to lux με εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα

Η φωτεινότητα E v in lux (lx) είναι ίση με την ισχύ P σε watt (W), επί τη φωτεινή απόδοση η σε lumens ανά watt (lm / W) διαιρούμενη με την επιφάνεια Α σε τετραγωνικά μέτρα (m 2 ):

E v (lx) = P (W) × η (lm / W) / A (m 2 )

 

Υπολογισμός Watts to lux ►

 


Δείτε επίσης

Facebook Κελάδημα WhatsApp ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γράψτε πώς να βελτιώσετε αυτήν τη σελίδα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΕΣ