Δημιουργός γραφημάτων πίτας


Εισαγάγετε τον τίτλο:
Εισαγάγετε ετικέτες δεδομένων:
Εισαγάγετε τιμές δεδομένων:
Επιλογή κειμένου σε φέτες:
Ορισμός τρισδιάστατου γραφήματος:
  σχεδιάζω Σμίκρυνση μεγεθύνετε αποθηκεύσετε αντίγραφο Τυπώνω διαγράφω
  1. Χρησιμοποιήστε την υπογράμμιση "_" για χώρο στις ετικέτες δεδομένων: το "name_1" θα εμφανίζεται ως "όνομα 1".
  2. Χρησιμοποιήστε 2 υπογραμμίσεις "__" για 1 υπογράμμιση στις ετικέτες δεδομένων: "name__1" θα προβάλλεται ως "name_1"

 


Δείτε επίσης

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ONLINE
ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΕΣ