cp -R käsk

cp -R käsk Linuxis / Unixis.

cp -R käsku kasutatakse lähtekataloogipuu kõigi failide ja kataloogide rekursiivseks kopeerimiseks.

Süntaks

$ cp -R srcdir destdir

Näide

Verbose (-v) abil:

$ cp -Rv dev bak
'dev/main.c' -/ 'bak/dev/main.c'
'dev/test.c' -/ 'bak/dev/test.c'
$

 


Vaata ka

Advertising

CP KÄSU
KIIRED TABELID