gcc -L / -l suvandid

gcc -l lingid teegi failiga.

gcc -L otsib teegifailide kataloogi.

Süntaks

$ gcc [options] [source files] [object files] [-Ldir] -llibname [-o outfile]

 

Link -l teegi nimega ilma lib-prefiksita ja laienditeta .a või .so .

Näited

Näide1

Staatilise teegi faili libmath jaoks. a kasutamise -lmat :

$ gcc -static myfile.c -lmath -o myfile

 
Näide2

Jagatud teegi faili libmath jaoks. seega kasutage -lmat :

$ gcc myfile.c -lmath -o myfile

 
Näide3

file1.c:

// file1.c
#include <stdio.h/

void main()
{
    printf("main() run!\n");
    myfunc();
}

 

file2.c:

// file2.c
#include <stdio.h/

void myfunc()
{
    printf("myfunc() run!\n");
}

 

Build file2.c , kopeerida objekti faili file2.o et lis kataloog arhiveerida staatilise raamatukogu libmylib.a :

$ gcc -c file2.c
$ mkdir libs
$ cp file2.o libs
$ cd libs
$ ar rcs libmylib.a file2.o

 

Build file1.c staatiliste raamatukogu libmylib.a sisse lis kataloog.

Ehitamine ilma veatulemiteta:

$ gcc file1.c -lmylib -o outfile
/usr/bin/ld: cannot find -llibs
collect2: ld returned 1 exit status
$

Ehitamine -L abil ja käivitamine:

$ gcc file1.c -Llibs -lmylib -o outfile
$ ./outfile
main() run!
myfunc() run!
$

 


Vaata ka

Advertising

Pärsia lahe koostöönõukogu
KIIRED TABELID