Coulombide muutmine millikoulombideks

Coulombide (C) kuni millikoulombide (mC) elektrilaengu muundamise kalkulaator ja kuidas teisendada.

Coulombide ja millicoulombide teisenduskalkulaator

Sisestage elektrilaeng kulonites ja vajutage nuppu Teisenda :

C
   
Millicoulombide tulemus: mC

mC kuloniteks muundamise kalkulaator ►

Kuidas teisendada coulombid millicoulombideks

1C = 1000mC

või

1mC = 0,001C

Coulombide muutmine millikoulombideks

Laeng millikoulombides Q (mC) on võrdne laenguga kulonites Q (C) korda 1000:

Q (mC) = Q (C) × 1000

Näide

Teisendage 3 kulonbi millikoulombiks:

Q (mC) = 3C × 1000 = 3000mC

Coulombist millicoulombini teisendustabel

Laadimine (coulomb) Laeng (millikoulomb)
0 ° C 0 mC
0,001 ° C 1 mC
0,01 ° C 10 mC
0,1 ° C 100 mC
1 C 1000 mC
10 ° C 10000 mC
 100 ° C 100000 mC
 1000 ° C 1000000 mC

 

mC kuloniteks muundamine ►

 


Vaata ka

Facebook Twitter WhatsApp E-post

Kirjutage, kuidas seda lehte paremaks muuta

TASU MUUTMINE
KIIRED TABELID