Kilohertside ja hertside teisendamine

Kilohertside ja Hz teisendamise kalkulaator

Sisestage sagedus kilohertsides ja vajutage nuppu Teisenda :

kHz
   
Tulemus hertsides: Hz

Hz - kHz teisenduskalkulaator ►

Kuidas teisendada kiloherts Hz

1kHz = 1000Hz

või

1Hz = 0,001 kHz

Kilohertsist hertsini valem

Sagedus f hertsides (Hz) on võrdne sagedusega f kilohertsides (kHz) korda 1000:

f (Hz) = f (kHz) × 1000

Näide

Teisendage 3 kilohertsi hertsiks:

f (Hz) = 3kHz × 1000 = 3000Hz

Kilohertsi ja Hz teisendustabel

Kiloherts (kHz) Herts (Hz)
0 kHz 0 Hz
0,001 kHz 1 Hz
0,01 kHz 10 Hz
0,1 kHz 100 Hz
1 kHz 1000 Hz
10 kHz 10000 Hz
100 kHz 100000 Hz
1000 kHz 1000000 Hz

 

Hz - kHz teisenduskalkulaator ►

 


Vaata ka

Advertising

Sageduse teisendamine
KIIRED TABELID