Detsibellmillivatt (dBm)

dBm määratlus

dBm ehk detsibell-milliwatt on detsibellides (dB) olev elektrienergiaüksus , viidates 1 millivattile (mW).

 

Võimsus detsibell-millivattides ( P (dBm) ) võrdub 10-kordse baas 10 logaritmi võimsusega millivattides ( P (mW) ):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1mW)

 

Võimsus millivattides ( P (mW) ) on võrdne 1mW korrutatuna 10, mis on jagatud detsibellmillivattides ( P (dBm) ) jagatud võimsusega 10:

P (mW) = 1 mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10)

 

1 milliwatt on võrdne 0 dBm:

1mW = 0dBm

 

1 vatt on võrdne 30dBm:

1W = 1000mW = 30dBm

dBm - mW - Watt - dBW teisenduskalkulaator

Teisendage detsibell-milliwatt millivattides, vattides, detsibell-vattides.

Sisestage võimsus ühte tekstikasti ja vajutage nuppu Teisenda :

Sisestage millivatt: mW
Sisestage vatt: W
Sisestage dBm: dBm
Sisestage dBW: dBW
     

Kuidas teisendada mW dBm-ks

Kuidas teisendada võimsust millivattides (mW) dBm-ks.

Võimsus dBm-des on võrdne võimsuse 10 logaritmiga millivattides (mW):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1mW)

 

Näiteks: kui suur on võimsus dBm-des 100mW energiatarbimise korral?

Lahendus:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (100 mW / 1 mW) = 20 dBm

Kuidas teisendada dBm mW-ks

Kuidas teisendada võimsus dBm-des millivattides (mW).

Võimsus millivattides ( P (mW) ) on võrdne 10-ga, mida suurendab võimsus dBm ( P (dBm) ) jagatuna 10-ga?

P (mW) = 1 mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10)

 

Näiteks: kui suur on võimsus millivattides, kui energiatarve on 20 dBm?

Lahendus:

P (mW) = 1mW × 10 (20dBm / 10) = 100mW

Kuidas teisendada vatt dBm-ks

Kuidas teisendada võimsust vattides (W) dBm-ks.

Võimsus dBm-des on võrdne võimsuse 10 logaritmiga vattides (W) pluss 30dB:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1W) + 30

 

Näiteks: mis on võimsus dBm-des 100W energiatarbimise korral?

Lahendus:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (100 W / 1 W ) + 30 = 50 dBm

Kuidas teisendada dBm vattideks

Kuidas teisendada võimsust dBm vattides (W).

Võimsus vattides ( P (W) ) on võrdne 10-ga, mida suurendab võimsus dBm ( P (dBm) ) miinus 30dB jagatuna 10-ga:

P (W) = 1W ⋅ 10 ( ( P (dBm) - 30) / 10)

 

Näiteks: milline on võimsus vattides 40dBm energiatarbimise korral?

Lahendus:

P (W) = 1W × 10 ((40dBm - 30) / 10) = 10W

Kuidas teisendada dBW dBm-ks

Kuidas teisendada võimsust dBW-des dBm-ks.

Võimsus dBm-des on võrdne võimsuse 10 logaritmiga vattides (W):

P (dBm) = P (dBW) + 30

 

Näiteks: milline on võimsus dBm-des 20dBW energiatarbimise korral?

Lahendus:

P (dBm) = 20dBW + 30 = 50dBm

Kuidas teisendada dBm dBW-ks

Kuidas teisendada võimsust dBm-des dBW-ks.

Võimsus dBW ( P (dBW) ) on võrdne 10, suurendatuna võimsusega dBm ( P (dBm) ) jagatuna 10-ga:

P (dBW) = P (dBm) - 30

 

Näiteks: milline on võimsus vattides 40dBm energiatarbimise korral?

Lahendus:

P (dBW) = 40dBm - 30 = 10dBW

Kuidas teisendada dB dBm-ks

dB on suhteline ühik, mis kirjeldab võimendust, ja dBm on absoluutne ühik, millele on viidatud 1 millivatt (mW).

Nii et te ei saa dB-d dBm-iks teisendada.

dBm to Watt, mW, dBW teisendustabel

Võimsus (dBm) Võimsus (dBW) Võimsus (vatt) Võimsus (mW)
-100 dBm -130 dBW 0,1 pW 0,0000000001 mW
-90 dBm -120 dBW 1 pW 0,000000001 mW
-80 dBm -110 dBW 10 pW 0,00000001 mW
-70 dBm -100 dBW 100 pW 0,0000001 mW
-60 dBm -90 dBW 1 nW 0,000001 mW
-50 dBm -80 dBW 10 nW 0,00001 mW
-40 dBm -70 dBW 100 nW 0,0001 mW
-30 dBm -60 dBW 1 μW 0,001 mW
-20 dBm -50 dBW 10 μW 0,01 mW
-10 dBm -40 dBW 100 μW 0,1 mW
-1 dBm   -31 dBW 794 μW 0,794 mW
0 dBm -30 dBW 1000 mW 1000 mW
1 dBm -29 dBW 1,259 mW 1,259 mW
10 dBm -20 dBW 10 mW 10 mW
20 dBm -10 dBW 100 mW 100 mW
30 dBm 0 dBW 1 W 1000 mW
40 dBm 10 dBW 10 W 10000 mW
50 dBm 20 dBW 100 W 100000 mW
60 dBm 30 dBW 1 kW 1000000 mW
70 dBm 40 dBW 10 kW 10000000 mW
80 dBm 50 dBW 100 kW 100000000 mW
90 dBm 60 dBW 1 MW 1000000000 mW
100 dBm 70 dBW 10 MW 10000000000 mW

 


Vaata ka

Advertising

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMED
KIIRED TABELID