HTML-kommenttitagi

HTML-kommenttitagi | HTML-kommenttiesimerkkejä | HTML-kommenttikoodigeneraattori

HTML-kommenttitagi

<!-- This is an HTML comment --/

Kommentin avoin erotin:

<!--

Kommentti sulje erotin:

--/

HTML-kommenttiesimerkkejä

Informatiiviset tekstikommentit

Käytä informatiivisia tekstikommentteja, kun haluat lisätä selityksiä koodiin.

HTML-koodi:

<!-- this is a single line comment --/
<p/ some text ... </p/
<!--
    this is
    a multiline
    comment
--/
<p/ some more text ... </p/

 

Tulossivunäkymä:

some text ...
some more text ...

 

Koodin kommentointi

Käytä koodikommentointia, kun haluat pitää koodin passiivisena.

HTML-koodi:

<!-- <p/ some text ... </p/ -->
<!--
<p> some text ... </p>
<p> some text ... </p>
-->
<p> some more text ... </p>

 

Tulossivunäkymä:

some more text ...

HTML-kommenttikoodigeneraattori

Kirjoita kommentti teksti / koodi:
Valitse kommentointityyppi:
Luotu kommenttikoodi:


Katso myös

Advertising

WEB HTML
NOPEAT PÖYTÄT