કિલોવોટ (કેડબલ્યુ) શું છે?

કિલોવાટ (પ્રતીક: કેડબલ્યુ) ઇલેક્ટ્રિક પાવરનું એકમ છે.

કિલોવોટ વ્યાખ્યા

એક કિલોવોટ (કેડબલ્યુ) 1000 વોટ (ડબલ્યુ) ની બરાબર છે:

1 કેડબલ્યુ = 1000 ડબલ્યુ

એક કિલોવોટને 1 સેકંડ માટે 1000 જ્યુલ્સના energyર્જા વપરાશ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે:

1 કેડબલ્યુ = 1000 જે / 1 સે

એક કિલોવોટ 1000000 મિલીવાટ જેટલું છે:

1 કેડબલ્યુ = 1000000 એમડબ્લ્યુ

કિલોવોટ ઉદાહરણો

ઉદાહરણ # 1

જ્યારે 10 સેકંડ દરમિયાન 30000 જ્યુલ્સની energyર્જા પ્રકાશિત થઈ ત્યારે કેડબલ્યુમાં વીજળીનો વપરાશ કેટલો છે?

ઉકેલો:

પી (કેડબલ્યુ) = 30000J / 10s / 1000 = 3kW

ઉદાહરણ # 2

જ્યારે 3 કલાક 6kWh નું સેવન કરીએ ત્યારે વીજળીનો વપરાશ શું છે?

ઉકેલો:

પી (કેડબલ્યુ) = 6 કેડબ્લ્યુએચ / 3 એચ = 2 કેડબલ્યુ

 

કેડબલ્યુથી એમડબ્લ્યુ, ડબલ્યુ, એમડબ્લ્યુ, જીડબ્લ્યુ, ડીબીએમ, ડીબીડબ્લ્યુ રૂપાંતર કેલ્ક્યુલેટર

કિલોવોટને મિલિવાટ, વોટ, મેગાવાટ, ગીગાવાટ, ડીબીએમ, ડીબીડબ્લ્યુમાં કન્વર્ટ કરો.

ટેક્સ્ટ બ ofક્સમાંના એકમાં પાવર દાખલ કરો અને કન્વર્ટ બટન દબાવો:

           
  મિલિવાટ્સ દાખલ કરો: mW  
  વ Enterટ્સ દાખલ કરો: ડબલ્યુ  
  કિલોવોટ દાખલ કરો: કેડબલ્યુ  
  મેગાવાટ્સ દાખલ કરો: મેગાવોટ  
  ગીગાવાટ્સ દાખલ કરો: જીડબ્લ્યુ  
  ડીબીએમ દાખલ કરો: ડીબીએમ  
  ડીબીડબલ્યુ દાખલ કરો: ડીબીડબ્લ્યુ  
         
           

 

કિલોવોટ-કલાક (કેડબલ્યુએચ) ►

 


આ પણ જુઓ

ફેસબુક Twitter વોટ્સેપ ઇમેઇલ

આ પૃષ્ઠને કેવી રીતે સુધારવું તે લખો

વીજળી અને ઇલેક્ટ્રોનિકસ એકમો
ઝડપી ટેબલ્સ