પાઇ ચાર્ટ નિર્માતા


શીર્ષક દાખલ કરો:
ડેટા લેબલ્સ દાખલ કરો:
ડેટા મૂલ્યો દાખલ કરો:
સ્લાઇસ ટેક્સ્ટ પસંદ કરો:
3D ચાર્ટ સેટ કરો:
  દોરો ઝૂમઆઉટ મોટું કરો સાચવો નકલ છાપો કા .ી નાખો
  1. ડેટા લેબલ્સમાં જગ્યા માટે રેખાંકિત '_' નો ઉપયોગ કરો: 'નામ_1' ને 'નામ 1' તરીકે જોવામાં આવશે.
  2. ડેટા લેબલ્સમાં 1 રેખાંકિત માટે 2 રેખાંકિત '__' નો ઉપયોગ કરો: 'name__1' ને 'name_1' તરીકે જોવામાં આવશે

 


આ પણ જુઓ

Advertising

TOનલાઇન સાધનો
ઝડપી ટેબલ્સ