ಹರ್ಟ್ಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ 1 ಗಿಗಾಹೆರ್ಟ್ಜ್

1 ಗಿಗಾಹೆರ್ಟ್ಜ್ (GHz) ಅನ್ನು ಮೆಗಾಹೆರ್ಟ್ಜ್ (MHz) ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಆವರ್ತನ ಎಫ್ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ (ಹರ್ಟ್ಝ್) 1 gigahertz (GHz) ಬಾರಿ 1000 ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

f (MHz) = 1 GHz × 1000 = 1000 MHz

 

ಆದ್ದರಿಂದ 1 ಗಿಗಾಹೆರ್ಟ್ಜ್ 1000 ಮೆಗಾಹೆರ್ಟ್ಜ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

1 GHz = 1000 MHz

 

GHz ನಿಂದ MHz ಪರಿವರ್ತನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

 


ಸಹ ನೋಡಿ

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಮೇಲ್

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ

ಪದೇ ಪದೇ ಪರಿವರ್ತನೆ
ರಾಪಿಡ್ ಟೇಬಲ್‌ಗಳು