Decibelų-milivatų (dBm)

dBm apibrėžimas

dBm arba decibelais-milivatais yra elektros energijos vienetas decibelais (dB) , nurodant 1 milivatą (mW).

 

Galia decibelais-milivatais ( P (dBm) ) lygi 10 kartų didesnei nei 10 logaritmų galios milivatais ( P (mW) ) 10 kartų :

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1mW)

 

Galia milivatais ( P (mW) ) yra lygi 1mW ir 10 pakeltai galiai decibeliniais milivatais ( P (dBm) ) padalijus iš 10:

P (mW) = 1 mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10)

 

1 milivatas yra lygus 0 dBm:

1mW = 0dBm

 

1 vatas yra lygus 30dBm:

1W = 1000mW = 30dBm

Konversijos skaičiuoklė iš dBm į mW į Watt į dBW

Konvertuokite decibelų-milivatus į milivatus, vatus, decibelus-vatus.

Įveskite maitinimą viename iš teksto laukelių ir paspauskite mygtuką Konvertuoti :

Įveskite milivatus: mW
Įveskite vatus: W
Įveskite dBm: dBm
Įveskite dBW: dBW
     

Kaip konvertuoti mW į dBm

Kaip konvertuoti galią milivatais (mW) į dBm.

Galia dBm yra lygi pagrindiniam 10 logaritmų galios milivatais (mW):

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1mW)

 

Pavyzdžiui: kokia galia dBm, kai suvartojama 100 mW energijos?

Sprendimas:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (100 mW / 1 mW) = 20 dBm

Kaip konvertuoti dBm į mW

Kaip konvertuoti galią dBm į milivatus (mW).

Galia milivatais ( P (mW) ) lygi 10, padidintai galios dBm ( P (dBm) ) dalijant iš 10?

P (mW) = 1 mW ⋅ 10 ( P (dBm) / 10)

 

Pvz .: kokia yra galia milivatais, kai suvartojama 20 dBm galia?

Sprendimas:

P (mW) = 1mW ⋅ 10 (20dBm / 10) = 100mW

Kaip konvertuoti vatą į dBm

Kaip konvertuoti galią vatais (W) į dBm.

Galia dBm yra lygi pagrindiniam 10 logaritmų galios vatais (W) plius 30dB:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1W) + 30

 

Pavyzdžiui: kokia galia dBm, kai suvartojama 100 W energija?

Sprendimas:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 (100W / 1W ) + 30 = 50dBm

Kaip konvertuoti dBm į vatą

Kaip konvertuoti galią dBm į vatus (W).

Galia vatais ( P (W) ) lygi 10, padidintai galios dBm ( P (dBm) ) atėmus 30dB, padalijus iš 10:

P (W) = 1 W ⋅ 10 ( ( P (dBm) - 30) / 10)

 

Pvz .: kokia galia vatais sunaudojama 40 dBm?

Sprendimas:

P (W) = 1W × 10 ((40dBm - 30) / 10) = 10W

Kaip konvertuoti dBW į dBm

Kaip konvertuoti galią dBW į dBm.

Galia dBm yra lygi galios 10 logaritmų vatais (W):

P (dBm) = P (dBW) + 30

 

Pvz .: kokia galia dBm, kai suvartojama 20dBW energija?

Sprendimas:

P (dBm) = 20dBW + 30 = 50dBm

Kaip konvertuoti dBm į dBW

Kaip konvertuoti galią dBm į dBW.

Galia dBW ( P (dBW) ) yra lygi 10, padidintą galia dBm ( P (dBm) ) padalijus iš 10:

P (dBW) = P (dBm) - 30

 

Pvz .: kokia galia vatais sunaudojama 40 dBm?

Sprendimas:

P (dBW) = 40dBm - 30 = 10dBW

Kaip konvertuoti dB į dBm

dB yra santykinis vienetas, apibūdinantis padidėjimą, o dBm - absoliutus vienetas, nurodytas 1 milivatu (mW).

Taigi negalite konvertuoti dB į dBm.

dBm į Watt, mW, dBW perskaičiavimo lentelė

Galia (dBm) Galia (dBW) Galia (vatais) Galia (mW)
-100 dBm -130 dBW 0,1 pW 0,0000000001 mW
-90 dBm -120 dBW 1 pW 0,000000001 mW
-80 dBm -110 dBW 10 pW 0,00000001 mW
-70 dBm -100 dBW 100 pW 0,0000001 mW
-60 dBm -90 dBW 1 nW 0,000001 mW
-50 dBm -80 dBW 10 nW 0,00001 mW
-40 dBm -70 dBW 100 nW 0,0001 mW
-30 dBm -60 dBW 1 μW 0,001 mW
-20 dBm -50 dBW 10 μW 0,01 mW
-10 dBm -40 dBW 100 μW 0,1 mW
-1 dBm   -31 dBW 794 μW 0,794 mW
0 dBm -30 dBW 1.000 mW 1.000 mW
1 dBm -29 dBW 1,259 mW 1,259 mW
10 dBm -20 dBW 10 mW 10 mW
20 dBm -10 dBW 100 mW 100 mW
30 dBm 0 dBW 1 W 1000 mW
40 dBm 10 dBW 10 W 10000 mW
50 dBm 20 dBW 100 W 100000 mW
60 dBm 30 dBW 1 kW 1000000 mW
70 dBm 40 dBW 10 kW 10000000 mW
80 dBm 50 dBW 100 kW 100000000 mW
90 dBm 60 dBW 1 MW 1000000000 mW
100 dBm 70 dBW 10 MW 10000000000 mW

 


Taip pat žiūrėkite

Advertising

ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS VIENETAI
GREITOS LENTELĖS