„Arccos“ (x) funkcija

Arccos (x), cos -1 (x), atvirkštinė kosinuso funkcija.

Arccos apibrėžimas

X arkozinas apibrėžiamas kaip atvirkštinė x kosinuso funkcija, kai -1≤x≤1.

Kai y kosinusas yra lygus x:

cos y = x

Tada x arkozinas yra lygus atvirkštinei x kosinuso funkcijai, kuri lygi y:

arccos x = cos -1 x = y

(Čia cos -1 x reiškia atvirkštinį kosinusą ir nereiškia kosinuso -1 galiai).

Pavyzdys

arccos 1 = cos -1 1 = 0 rad = 0 °

Arccos grafikas

Arccos taisyklės

Taisyklės pavadinimas Taisyklė
Arkosino kosinusas cos (arccos x ) = x
Kosinuso arkozinas arccos (cos x ) = x + 2 k π, kai k ∈ℤ ( k yra sveikas skaičius)
Neigiamo argumento „Arccos“ arccos (- x ) = π - arccos x = 180 ° - arccos x
Papildomi kampai arccos x = π / 2 - arcsin x = 90 ° - arcsin x
Arccos suma arccos ( α ) + arccos ( β ) =
   arccos ( αβ - (1- α 2 ) (1- β 2 ) )
Arccos skirtumas arccos ( α ) - arccos ( β ) =
   arccos ( αβ + (1- α 2 ) (1- β 2 ) )
X nuodėmės arkos arccos (sin x ) = - x - (2 k +0,5) π
Arkosino sinusas
Arkozino tangentas
Arkosino darinys
Neapibrėžtas arckozino integralas

„Arccos“ stalas

x arccos (x)

(rad)

arccos (x)

(°)

-1 π 180 °
-√ 3 /2 5π / 6 150 °
-√ 2 /2 3π / 4 135 °
-1/2 2π / 3 120 °
0 π / 2 90 °
1/2 π / 3 60 °
2 /2 π / 4 45 °
3 /2 π / 6 30 °
1 0 0 °

 


Taip pat žiūrėkite

Advertising

TRIGONOMETRIJA
GREITOS LENTELĖS