HTML komentaro žyma

HTML komentaro žyma | HTML komentarų pavyzdžiai | HTML komentarų kodų generatorius

HTML komentaro žyma

<!-- This is an HTML comment --/

Komentaro atidarymo ribotuvas:

<!--

Komentaro uždarymas:

--/

HTML komentarų pavyzdžiai

Informaciniai teksto komentarai

Naudokite informatyvius teksto komentarus, kai norite prie kodo pridėti paaiškinimus.

HTML kodas:

<!-- this is a single line comment --/
<p/ some text ... </p/
<!--
    this is
    a multiline
    comment
--/
<p/ some more text ... </p/

 

Rezultato puslapio peržiūra:

some text ...
some more text ...

 

Kodo komentavimas

Naudokite kodo komentavimą, kai norite, kad kodas būtų neaktyvus.

HTML kodas:

<!-- <p/ some text ... </p/ -->
<!--
<p> some text ... </p>
<p> some text ... </p>
-->
<p> some more text ... </p>

 

Rezultato puslapio peržiūra:

some more text ...

HTML komentarų kodų generatorius

Įveskite tekstą / kodą, kad galėtumėte komentuoti:
Pasirinkite komentavimo tipą:
Sugeneruotas komentaro kodas:


Taip pat žiūrėkite

Advertising

WEB HTML
GREITOS LENTELĖS