Kā aprēķināt vienkāršu procentu formulu

Vienkārša procentu aprēķināšanas formula.

Vienkāršā procentu summa ir vienāda ar pamatsummu, reizinātu ar gada procentu likmi, dalītu ar periodu skaitu gadā m, reizinot ar periodu skaitu n:

vienkāršā procentu summa = pamatsumma × ( likme / m ) × n

Piemērs

Aprēķiniet vienkāršās procentu summas pamatsummu 5000 USD, gada procentu likmi 6% un 18 mēnešu laiku.

Risinājums:

pamatsumma = 5000 USD

likme = 6%

m = 12 mēneši / gadā

n = 18 mēneši

vienkāršā procentu summa = 5000 USD × (6% / 12mēneši / gadā) × 18mēneši

    = 5000 USD × (0,06 / 12mēneši / gadā) × 18mēneši

   = 450 USD

 

Vienkāršs procentu kalkulators ►

 


Skatīt arī

FINANŠU APRĒĶINI
ĀTRAS TABULAS