Tulkotājs no binārā uz tekstu

Ievadiet bināros skaitļus ar jebkuru prefiksu / postfiksu / atdalītāju un nospiediet pogu Konvertēt
(piem., 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101):

Teksts uz bināro pārveidotāju ►

ASCII teksta kodēšana katrai rakstzīmei izmanto fiksētu 1 baitu.

UTF-8 teksta kodēšana katrai rakstzīmei izmanto mainīgu baitu skaitu. Tam nepieciešams norobežotājs starp katru bināro skaitli.

Kā konvertēt bināro tekstu

Konvertēt bināro ASCII kodu uz tekstu:

 1. Iegūstiet bināro baitu
 2. Konvertējiet bināro baitu uz decimāldaļu
 3. Iegūstiet ASCII koda raksturu no ASCII tabulas
 4. Turpiniet ar nākamo baitu

Piemērs

Konvertēt "01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011" bināro ASCII kodu uz tekstu:

Risinājums:

Izmantojiet ASCII tabulu, lai iegūtu rakstzīmi no ASCII koda.

01010000 2 = 2 6 +2 4 = 64 + 16 = 80 = "P"

01101100 2 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 64 + 32 + 8 + 4 = 108 = "l"

01100001 2 = 2 6 +2 5 +2 0 = 64 + 32 + 1 = 97 = "a"

Visiem binārajiem baitiem jums jāsaņem teksts:

"Stādīt kokus"

Kā konvertēt bināro tekstu?

 1. Iegūstiet binārā baita kodu
 2. Konvertējiet bināro baitu uz decimāldaļu
 3. Iegūstiet decimālo ASCII koda rakstzīmi no ASCII tabulas
 4. Turpiniet ar nākamo bināro baitu

Kā izmantot binārā teksta pārveidotāju?

 1. Ievietojiet bināro baitu kodus ievades tekstlodziņā.
 2. Atlasiet rakstzīmju kodēšanas veidu.
 3. Nospiediet pogu Konvertēt.

Kā konvertēt bināro kodu angļu valodā?

 1. Iegūstiet binārā baita kodu
 2. Konvertējiet bināro baitu uz decimāldaļu
 3. Iegūstiet ASCII tabulas decimālo ASCII koda burtu angļu valodā
 4. Turpiniet ar nākamo bināro baitu

Kā pārveidot bināro 01000001 par tekstu?

Izmantojiet ASCII tabulu:
01000001 = 2 ^ 6 + 2 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = A rakstzīme

Kā pārveidot 00110000 bināro tekstu uz tekstu?

Izmantojiet ASCII tabulu:
00110000 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 32 + 16 = 48 = '0' rakstzīme

Bināra uz ASCII teksta konvertēšanas tabula

Heksadecimāls Binārs ASCII
raksturs
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 VAR
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 ASV
20 00100000 Kosmoss
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 "
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 /
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 Es
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54. 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 "
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74. 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

 


Skatīt arī

Advertising

Skaitļu konvertēšana
ĀTRAS TABULAS