Kā konvertēt tonnas uz kW

Kā pārveidot jaudu saldēšanas tonnās (RT) uz kilovatiem (kW) .

Tonnas pārrēķināšanas formula uz kW

Viena saldēšanas tonna ir vienāda ar 3,5168525 kilovatiem:

1 RT = 3,5168525 kW

Viens kilovats ir vienāds ar 0,284345 saldēšanas tonnu:

1 kW = 0,28434517 RT

 

Tātad jauda P kilovatos (kW) ir vienāda ar jaudu P saldēšanas tonnās (RT) reizes 3,5168525:

P (kW) = P (RT) × 3,5168525

 

Piemērs

Konvertēt 2 RT uz kilovatiem:

P (kW) = 2 RT × 3,5168525 = 7,033705 kW

 

Kā konvertēt kW tonnās ►

 


Skatīt arī

Advertising

Jaudas pārveidošana
ĀTRAS TABULAS