HTML komentāru tags

HTML komentāru tags | HTML komentāru piemēri | HTML komentāru kodu ģenerators

HTML komentāru tags

<!-- This is an HTML comment --/

Komentāra atvērtais atdalītājs:

<!--

Komentāru tuvu norobežotājs:

--/

HTML komentāru piemēri

Informatīvi teksta komentāri

Izmantojiet informatīvus teksta komentārus, ja vēlaties kodam pievienot paskaidrojumus.

HTML kods:

<!-- this is a single line comment --/
<p/ some text ... </p/
<!--
    this is
    a multiline
    comment
--/
<p/ some more text ... </p/

 

Rezultātu lapas skats:

some text ...
some more text ...

 

Kodu komentēšana

Izmantojiet koda komentēšanu, ja vēlaties kodu saglabāt neaktīvu.

HTML kods:

<!-- <p/ some text ... </p/ -->
<!--
<p> some text ... </p>
<p> some text ... </p>
-->
<p> some more text ... </p>

 

Rezultātu lapas skats:

some more text ...

HTML komentāru kodu ģenerators

Ievadiet tekstu / kodu, lai komentētu:
Atlasiet komentēšanas veidu:
Ģenerēts komentāra kods:


Skatīt arī

Advertising

WEB HTML
ĀTRAS TABULAS