HTML attēlu saite

Kā padarīt attēlu par saiti.

HTML attēla saites kods

<a href="../html-link.htm"/<img src="flower.jpg" width="82" height="86" title="White flower" alt="Flower"/</a/

Vai arī labāk izmantojiet css stilu, lai noteiktu platumu un augstumu.

<a href="../html-link.htm"/<img src="flower.jpg" style="width:82px; height:86px" title="White flower" alt="Flower"/</a/

Kods izveidos šo saiti:

Zieds

 

Kodam ir šādas daļas:

  • <a> ir saites tags.
  • href atribūts iestata vietrādi URL.
  • <img> ir attēla sākuma tags.
  • src atribūts iestata attēla failu.
  • nosaukums atribūts iestata attēla rīka padoma tekstu.
  • alt ir attēla atzīme alt text atribūts.
  • stila atribūtu kopas ar css attēla platumu un augstumu.
  • </a> ir saites beigu tags.

 


Skatīt arī

Advertising

HTML saites
ID TABULAS