पिकोक्लॉम्स रूपांतरणात कौलंब्स

कौलॉम्ब्स (सी) ते पिकोकॉलॉम्स (पीसी) इलेक्ट्रिक चार्ज रूपांतरण कॅल्क्युलेटर आणि रूपांतर कसे करावे.

पिकोकॉलॉम्स रूपांतरण कॅल्क्युलेटरवर कौंलब

Coulombs मध्ये विद्युत शुल्क प्रविष्ट करा आणि दाबा रूपांतर बटण:

सी
   
पिकोकॉल्म्स परिणामः पीसी

पीसी ते कॉलोम्ब्स रूपांतरण कॅल्क्युलेटर ►

कौलोम्ब्स पिकोकोलॉम्ब्समध्ये रूपांतरित कसे करावे

1 सी = 10 12 पीसी

किंवा

1 पीसी = 10 -12 सी

पिकोकॉलॉम्स रूपांतरण सूत्रावर कौलम्ब्स

पिकोकोलॉम्ब्स क्यू (पीसी) मधील शुल्क कोलोम्ब्स क्यू (सी) वेळा 10 12 च्या शुल्काइतके आहे :

क्यू (पीसी) = क्यू (सी) 12 10 12

उदाहरण

3 कौलॉम्ब्स पिकोकॉल्कमध्ये रुपांतरित करा:

क्यू (पीसी) = 3 सी × 10 12 = 3⋅10 12 पीसी

कोलोम्ब ते पिकोक्लॉम्स रूपांतरण सारणी

शुल्क (कौलॉम्ब) शुल्क (पिकोकोलॉम्ब)
0 से 0 पीसी
0.000000001 से 10 3 पीसी
0.00000001 से 10 4 पीसी
0.0000001 से 10 5 पीसी
0.000001 से 10 6 पीसी
0.00001 से 10 7 पीसी
0.0001 से 10 8 पीसी
0.001 से 10 9 पीसी
0.01 से 10 10 पीसी
0.1 से 10 11 पीसी
1 सी 10 12 पीसी

 

पीसी ते कोलोम्ब्स रूपांतरण ►

 


हे देखील पहा

Advertising

चार्ज कन्व्हर्शन
वेगवान सारण्या