हेक्स ते आरजीबी कलर कन्व्हर्टर

6 अंकांचा हेक्स रंग कोड प्रविष्ट करा आणि रूपांतरण बटण दाबा:

आरजीबी ते हेक्स कनव्हर्टर ►

हेक्स ते आरजीबी रंग सारणी

रंग रंग

नाव

हेक्स (आर, जी, बी)
  काळा # 000000 (0,0,0)
  पांढरा #FFFFFF (255,255,255)
  लाल # एफएफ 10000 (255,0,0)
  चुना # 00FF00 (0,255,0)
  निळा # 0000FF (0,0,255)
  पिवळा # FFFF00 (255,255,0)
  निळसर # 00FFFF (0,255,255)
  मॅजेन्टा # FF00FF (255,0,255)
  चांदी # सी 0 सी 0 सी 0 (192,192,192)
  राखाडी # 808080 (128,128,128)
  मारून # 800000 (128,0,0)
  ऑलिव्ह # 808000 (128,128,0)
  हिरवा # 008000 (0,128,0)
  जांभळा # 800080 (128,0,128)
  टील # 008080 (0,128,128)
  नौदल # 000080 (0,0,128)

हेक्स ते आरजीबी रूपांतरण

  1. रेड रंग पातळी मिळविण्यासाठी हेक्स रंग कोडचे 2 डावे अंक मिळवा आणि दशांश मूल्यामध्ये रूपांतरित करा.
  2. हेक्स रंग कोडचे 2 मध्यम अंक मिळवा आणि हिरव्या रंगाचा स्तर मिळविण्यासाठी दशांश मूल्यामध्ये रूपांतरित करा.
  3. हेक्स कलर कोडचे 2 योग्य अंक मिळवा आणि निळ्या रंगाचा स्तर मिळविण्यासाठी दशांश मूल्यामध्ये रूपांतरित करा.

उदाहरण # 1

रेड हेक्स रंग कोड एफएफ 0000 आरजीबी रंगात रूपांतरित करा:

हेक्स = एफएफ 10000

तर आरजीबी रंग असेः

आर = एफएफ 16 = 255 10

जी = 00 16 = 0 10

बी = 00 16 = 0 10

किंवा

आरजीबी = (255, 0, 0)

उदाहरण # 2

गोल्ड हेक्स रंग कोड एफएफडी 700 आरजीबी रंगात रूपांतरित करा:

हेक्स = एफएफडी 700

तर आरजीबी रंग असेः

आर = एफएफ 16 = 255 10

जी = डी 7 16 = 215 10

बी = 00 16 = 0 10

किंवा

आरजीबी = (255, 215, 0)

 

आरजीबी ते हेक्स रूपांतरण ►

 


हे देखील पहा

Advertising

रंग संमेलन
वेगवान सारण्या