डेसिबल-मिलीवाट (डीबीएम)

डीबीएम व्याख्या

डीबीएम किंवा डेसिबल-मिलिवॅट हे डेसिबल (डीबी) मधील विद्युत उर्जा आहे, ज्याचा संदर्भ 1 मिलीवाट (एमडब्ल्यू) आहे.

 

डेसिबल-मिलिवाटस ( पी (डीबीएम) ) मधील उर्जा मिलिवाटस ( पी (एमडब्ल्यू) ) मधील 10 पट बेस 10 लॉगॅरिथमच्या बरोबरीची आहे :

पी (डीबीएम) = 10 ⋅ लॉग 10 ( पी (एमडब्ल्यू) / 1 मीडब्ल्यू)

 

मिलीवाटस ( पी (एमडब्ल्यू) ) मधील शक्ती डेसिबल-मिलिवाट्स ( पी (डीबीएम) ) ने 10 ने विभाजित केलेल्या उर्जाद्वारे 1 एमडब्ल्यू पट 10 च्या समान आहे :

पी (एमडब्ल्यू) = 1 मीडब्ल्यू ⋅ 10 ( पी (डीबीएम) / 10)

 

1 मिलीवाट 0 डीबीएम बरोबर आहे:

1 मीडब्ल्यू = 0 डीबीएम

 

1 वॅट 30 डीबीएम इतका आहे:

1 डब्ल्यू = 1000 मीडब्ल्यू = 30 डीबीएम

dBm ते mW ते Wat ते dBW रूपांतरण कॅल्क्युलेटर

डेसिबल-मिलीअॅवॅट्सला मिलीवाट, वॅट्स, डेसिबल-वॅट्समध्ये रुपांतरित करा.

एका मजकूर बॉक्समध्ये शक्ती प्रविष्ट करा आणि रूपांतरण बटण दाबा:

मिलीवाट्स प्रविष्ट करा: मेगावॅट
वॅट्स प्रविष्ट करा: डब्ल्यू
डीबीएम प्रविष्ट करा: डीबीएम
डीबीडब्ल्यू प्रविष्ट करा: डीबीडब्ल्यू
     

मेगावॅटला डीबीएम मध्ये रूपांतरित कसे करावे

मिलीवाटस (एमडब्ल्यू) मध्ये डीबीएम मध्ये शक्ती कशी रूपांतरित करावी.

डीबीएममधील शक्ती मिलीवाटस (एमडब्ल्यू) मधील शक्तीच्या बेस 10 लॉगॅरिथमच्या बरोबरीची आहे:

पी (डीबीएम) = 10 ⋅ लॉग 10 ( पी (एमडब्ल्यू) / 1 मीडब्ल्यू)

 

उदाहरणार्थ: 100 मेगावॅटच्या विजेच्या वापरासाठी डीबीएममध्ये कोणती शक्ती आहे?

उपाय:

पी (डीबीएम) = 10 ⋅ लॉग 10 (100 मीडब्ल्यू / 1 एमडब्ल्यू) = 20 डीबीएम

डीबीएमला मेगावॅटमध्ये रूपांतरित कसे करावे

डीबीएम मधील शक्तीला मिलीवाट्स (मेगावॅट) मध्ये कसे रूपांतरित करावे.

मिलीवाटस मधील पॉवर ( पी (एमडब्ल्यू) ) 10 ने विभाजित डीबीएम ( पी (डीबीएम) ) द्वारा उर्जा वाढवलेल्या 10 च्या बरोबरीचे आहे ?

पी (एमडब्ल्यू) = 1 मीडब्ल्यू ⋅ 10 ( पी (डीबीएम) / 10)

 

उदाहरणार्थ: 20 डीबीएमच्या विजेच्या वापरासाठी मिलीवाटमध्ये कोणती शक्ती आहे?

उपाय:

पी (एमडब्ल्यू) = 1 मीडब्ल्यू ⋅ 10 (20 डीबीएम / 10) = 100 मीडब्ल्यू

वॅटला डीबीएम मध्ये रूपांतरित कसे करावे

वॅट्स (डब्ल्यू) मध्ये डीबीएम मध्ये शक्ती कशी रूपांतरित करावी.

डीबीएममधील शक्ती वॅट्स (डब्ल्यू) प्लस 30 डीबीच्या पॉवरच्या बेस 10 लॉगॅरिथमच्या बरोबरीची आहे:

पी (डीबीएम) = 10 ⋅ लॉग 10 ( पी (डब्ल्यू) / 1 डब्ल्यू) + 30

 

उदाहरणार्थ: 100W च्या विजेच्या वापरासाठी डीबीएममध्ये कोणती शक्ती आहे?

उपाय:

पी (डीबीएम) = 10 ⋅ लॉग 10 ( 100 डब्ल्यू / 1 डब्ल्यू ) + 30 = 50 डीबीएम

डीबीएमला वॅटमध्ये कसे रूपांतरित करावे

डीबीएममधील शक्तीला वॅट्स (डब्ल्यू) मध्ये कसे बदलावे.

डीबीएम ( पी (डीबीएम) ) वजा 30 डीबी 10 ने विभाजित केलेल्या उर्जा द्वारा वॅट्स ( पी (डब्ल्यू) ) 10 च्या समान आहे :

पी (डब्ल्यू) = 1 डब्ल्यू ⋅ 10 ( ( पी (डीबीएम) - 30) / 10)

 

उदाहरणार्थ: 40 डीबीएमच्या विजेच्या वापरासाठी वॅट्समध्ये कोणती शक्ती आहे?

उपाय:

पी (डब्ल्यू) = 1 डब्ल्यू ⋅ 10 ((40 डीबीएम - 30) / 10) = 10 डब्ल्यू

डीबीडब्ल्यूला डीबीएममध्ये रूपांतरित कसे करावे

डीबीडब्ल्यू मधील शक्ती डीबीएममध्ये कशी रूपांतरित करावी.

डीबीएममधील शक्ती वॅट्स (डब्ल्यू) मधील शक्तीच्या बेस 10 लॉगॅरिथमच्या बरोबरीची आहे:

पी (डीबीएम) = पी (डीबीडब्ल्यू) + 30

 

उदाहरणार्थ: 20 डीबीडब्ल्यूच्या वीज वापरासाठी डीबीएममध्ये कोणती शक्ती आहे?

उपाय:

पी (डीबीएम) = 20 डीबीडब्ल्यू + 30 = 50 डीबीएम

डीबीएमला डीबीडब्ल्यूमध्ये रूपांतरित कसे करावे

डीबीएम मधील शक्ती डीबीडब्लूमध्ये रूपांतरित कसे करावे.

डीबीडब्ल्यू ( पी (डीबीडब्ल्यू) ) मधील पॉवर इन डीबीएम ( पी (डीबीएम) ) ने 10 ने विभाजित केलेल्या उर्जा 10 च्या समान आहे :

पी (डीबीडब्ल्यू) = पी (डीबीएम) - 30

 

उदाहरणार्थ: 40 डीबीएमच्या विजेच्या वापरासाठी वॅट्समध्ये कोणती शक्ती आहे?

उपाय:

पी (डीबीडब्ल्यू) = 40 डीबीएम - 30 = 10 डीबीडब्ल्यू

डीबीला डीबीएममध्ये रूपांतरित कसे करावे

डीबी एक संबंधित युनिट आहे जी फायद्याचे वर्णन करते आणि डीबीएम एक परिपूर्ण युनिट आहे ज्याचा संदर्भ 1 मिलीवाट (एमडब्ल्यू) आहे.

तर आपण डीबीला डीबीएममध्ये रूपांतरित करू शकत नाही.

डीबीएम ते वॅट, एमडब्ल्यू, डीबीडब्ल्यू रूपांतरण टेबल

उर्जा (डीबीएम) उर्जा (डीबीडब्ल्यू) उर्जा (वॅट) उर्जा (मेगावॅट)
-100 डीबीएम -130 डीबीडब्ल्यू 0.1 पीडब्ल्यू 0.0000000001 मेगावॅट
-90 B डीबीएम -120 डीबीडब्ल्यू 1 पीडब्ल्यू 0.000000001 मेगावॅट
-80 डीबीएम -110 डीबीडब्ल्यू 10 पीडब्ल्यू 0.00000001 मेगावॅट
-70 डीबीएम -100 डीबीडब्ल्यू 100 पीडब्ल्यू 0.0000001 मेगावॅट
-60 डीबीएम -90 डीबीडब्ल्यू 1 एनडब्ल्यू 0.000001 मेगावॅट
-50 डीबीएम -80 डीबीडब्ल्यू 10 एनडब्ल्यू 0.00001 मेगावॅट
-40 डीबीएम -70 डीबीडब्ल्यू 100 एनडब्ल्यू 0.0001 मेगावॅट
-30 डीबीएम -60 डीबीडब्ल्यू 1 वाईडब्ल्यू 0.001 मेगावॅट
-20 डीबीएम -50 डीबीडब्ल्यू 10 वा 0.01 मेगावॅट
-10 डीबीएम -40 डीबीडब्ल्यू 100 μW 0.1 मेगावॅट
-1 डीबीएम   -31 डीबीडब्ल्यू 794 डब्ल्यूडब्ल्यू 0.794 मेगावॅट
0 डीबीएम -30 डीबीडब्ल्यू 1.000 मेगावॅट 1.000 मेगावॅट
1 डीबीएम -२ d डीबीडब्ल्यू 1.259 मेगावॅट 1.259 मेगावॅट
10 डीबीएम -20 डीबीडब्ल्यू 10 मेगावॅट 10 मेगावॅट
20 डीबीएम -10 डीबीडब्ल्यू 100 मेगावॅट 100 मेगावॅट
30 डीबीएम 0 डीबीडब्ल्यू 1 डब्ल्यू 1000 मेगावॅट
40 डीबीएम 10 डीबीडब्ल्यू 10 डब्ल्यू 10000 मेगावॅट
50 डीबीएम 20 डीबीडब्ल्यू 100 डब्ल्यू 100000 मेगावॅट
60 डीबीएम 30 डीबीडब्ल्यू 1 किलोवॅट 1000000 मेगावॅट
70 डीबीएम 40 डीबीडब्ल्यू 10 किलोवॅट 10000000 मेगावॅट
80 डीबीएम 50 डीबीडब्ल्यू 100 किलोवॅट 100000000 मेगावॅट
90 डीबीएम 60 डीबीडब्ल्यू 1 मेगावॅट 1000000000 मेगावॅट
100 डीबीएम 70 डीबीडब्ल्यू 10 मेगावॅट 10000000000 मेगावॅट

 


हे देखील पहा

Advertising

विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक्स युनिट्स
वेगवान सारण्या