Penukaran warna RGB ke Hex

Masukkan tahap warna merah, hijau dan biru (0..255) dan tekan butang Convert :

Penukar hex ke RGB ►

Jadual warna RGB hingga Hex

Warna Warna

nama

(R, G, B) Hex
  Hitam (0,0,0) # 000000
  Putih (255,255,255) #FFFFFF
  Merah (255,0,0) # FF0000
  Limau purut (0,255,0) # 00FF00
  Biru (0,0,255) # 0000FF
  Kuning (255,255,0) # FFFF00
  Sian (0,255,255) # 00FFFF
  Magenta (255,0,255) # FF00FF
  Perak (192,192,192) # C0C0C0
  Kelabu (128,128,128) # 808080
  Maroon (128,0,0) # 800000
  Zaitun (128,128,0) # 808000
  Hijau (0,128,0) # 008000
  Ungu (128,0,128) # 800080
  Tekak (0,128,128) # 008080
  Tentera Laut (0,0,128) # 000080

Penukaran RGB ke hex

  1. Tukarkan nilai warna merah, hijau dan biru dari perpuluhan hingga heks.
  2. Gabungkan 3 nilai heks sama togather merah, hijau dan biru: RRGGBB.

Contoh # 1

Tukar warna merah (255,0,0) ke kod warna hex:

R = 255 10 = FF 16

G = 0 10 = 00 16

B = 0 10 = 00 16

Jadi kod warna hex adalah:

Heks = FF0000

Contoh # 2

Tukar warna emas (255,215,0) ke kod warna hex:

R = 255 10 = FF 16

G = 215 10 = D7 16

B = 0 10 = 00 16

Jadi kod warna hex adalah:

Hex = FFD700

 

Penukaran Heks ke RGB ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI WARNA
JADUAL RAPID