Pautan surat mel HTML

mailto: pautan e-mel HTML, apa itu, cara membuat, contoh dan penjana kod.

Apa itu pautan mailto

Pautan Mailto adalah sejenis pautan HTML yang mengaktifkan klien e-mel lalai di komputer untuk menghantar e-mel.

Penyemak imbas web memerlukan perisian klien e-mel lalai yang dipasang di komputernya untuk mengaktifkan klien e-mel.

Sekiranya anda mempunyai Microsoft Outlook , misalnya sebagai pelanggan e-mel lalai anda, menekan pautan mailto akan membuka tetingkap mel baru .

Cara membuat pautan mailto dalam HTML

Pautan mailto ditulis seperti pautan biasa dengan parameter tambahan di dalam atribut href:

<a href="mailto:name@email.com">Link text</a>

 

Parameter Penerangan
mailto:name@email.com alamat penerima e-mel
cc=name@email.com alamat e-mel salinan karbon
bcc=name@email.com alamat e-mel salinan karbon buta
subject=subject text subjek e-mel
body=body text badan e-mel
? pembatas parameter pertama
& pembatas parameter lain

contoh surat kepada

Mel ke alamat e-mel

<a href="mailto:name@rapidtables.org">Send mail</a>

Kod akan menghasilkan pautan ini:

Hantar surat

Menekan pautan di atas akan membuka tetingkap mel baru:

Contohnya

 

Mel ke alamat e-mel dengan subjek

<a href="mailto:name@rapidtables.org?subject=The%20subject%20of%20the%20mail">Send mail with subject</a>

% 20 mewakili watak ruang.

Kod akan menghasilkan pautan ini:

Hantar surat dengan subjek

Menekan pautan di atas akan membuka tetingkap mel baru:

Contohnya

 

Mel ke alamat e-mel dengan cc, bcc, subjek dan isi

<a href="mailto:name1@rapidtables.org?cc=name2@rapidtables.org&bcc=name3@rapidtables.org
&subject=The%20subject%20of%20the%20email
&body=The%20body%20of%20the%20email">
Send mail with cc, bcc, subject and body</a>

% 20 mewakili watak ruang.

Kod akan menghasilkan pautan ini:

Hantar surat dengan cc, bcc, subjek dan isi

Menekan pautan di atas akan membuka tetingkap mel baru:

Contohnya

Cara menambah ruang dalam subjek atau isi surat

Anda boleh menambah ruang dengan menulis %20dalam teks subjek atau isi badan.

<a href="mailto:name@mail.com?subject=The%20subject&body=This%20is%20a%20message%20body">Send mail</a>

Cara menambah jeda baris di isi surat

Anda boleh menambah baris baru dengan menulis %0D%0Adalam teks badan.

<a href="mailto:name@mail.com?body=Line1-text%0D%0ALine2-text">Send mail</a>

Cara menambah banyak penerima e-mel

Anda boleh menambahkan beberapa penerima dengan menulis pemisah koma ( ,) antara alamat e-mel.

<a href="mailto:name1@mail.com,name2@mail.com">Send mail</a>

Penjana kod pautan mailto

Paparan pautan yang dihasilkan

 


Lihat juga

Facebook Twitter WhatsApp E-mel

Tulis cara memperbaiki halaman ini

HTML WEB
JADUAL RAPID