Samengestelde rentecalculator

$
%
$
$
$
$
%
Periode
nr.
Betaling Hoofdsom

Samengestelde renteberekening

Het bedrag na n jaar A n is gelijk aan het initiële bedrag A 0 maal één plus de jaarlijkse rentevoet r gedeeld door het aantal samengestelde perioden in een jaar m verhoogd tot de macht m maal n:

formule voor samengestelde rente

Een n is het bedrag na n jaar (toekomstige waarde).

Een 0 is het aanvankelijke bedrag (contante waarde).

r is het nominale jaarlijkse rentepercentage.

m is het aantal samengestelde perioden in een jaar.

n is het aantal jaren.

Voorbeeld 1:

Bereken de toekomstige waarde na 10 jaar contante waarde van $ 5.000 met een jaarlijkse rente van 4%.

Oplossing:

A 0 = $ 5.000

r = 4% = 4/100 = 0,04

m = 1

n = 10

A 10 = $ 5.000 · (1 + 0,04 / 1) (1 · 10) = $ 7.401,22

Voorbeeld 2:

Bereken de toekomstige waarde na 8 jaar huidige waarde van $ 35.000 met een jaarlijkse rente van 3%, maandelijks samengesteld.

Oplossing:

A 0 = $ 35.000

r = 3% = 3/100 = 0,03

m = 12

n = 8

A 8 = $ 35.000 · (1 + 0,03 / 12) (12 · 8) = $ 44.480,40

 

Samengestelde renteberekening ►

 


Zie ook

Advertising

FINANCIËLE BEREKENINGEN
SNELLE TABELLEN