100 Fahrenheit naar Celsius conversie

Hoe 100 graden Fahrenheit naar Celsius te converteren.

De temperatuur T in graden Celsius (° C) is gelijk aan de temperatuur T in graden Fahrenheit (° F) min 32 maal 5/9:

T (° C) = ( T (° F) - 32) × 5/9 = (100 ° F - 32) × 5/9 = 37,778 ° C

Dus 100 graden Fahrenheit is gelijk aan 37,778 graden Celsius:

100 ° F = 37,778 ° C

 


Zie ook

Advertising

TEMPERATUURCONVERSIE
SNELLE TABELLEN