Afgeleide van arctan

Wat is de afgeleide van de arctangensfunctie van x?

De afgeleide van de arctangensfunctie van x is gelijk aan 1 gedeeld door (1 + x 2 )

 

 

 


Zie ook

Advertising

ARCTAN
SNELLE TABELLEN