HjemVerktøy › Skjermbilde

Trinn 1: Ta skjerm eller vindu ved å trykke på PrtScn eller Alt + PrtScn

Trinn 2: Lim inn denne siden ved å trykke Ctrl + V

Trinn 3: Lagre på harddisken ved å trykke på Lagre- knappen

Trinn 1: Ta skjerm eller vindu ved å trykke på ⌘ Kommando + ⇧ Skift + 3 eller ⌘ Kommando + ⇧ Skift + 4

Trinn 2: Lim inn denne siden ved å trykke på ⌘ Kommando + V

Trinn 3: Lagre på harddisken ved å trykke på Lagre- knappen

Trinn 1: Ta skjermbildet ved å trykke på Home + Hold / Power- knappene

Trinn 2: Lim inn på denne siden ved å trykke langt på og trykke på Lim inn- knappen.

Trinn 3: Lagre på harddisken ved å trykke på Lagre- knappen

Trinn 1: Ta opp skjermen ved å trykke på Volum opp + Av / på- knappene

Trinn 2: Lim inn på denne siden ved å trykke på Lim inn- knappen.

Trinn 3: Lagre på harddisken ved å trykke på Lagre- knappen