Konwersja kolorów RGB na CMYK

Wprowadź poziomy koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego (0..255) i naciśnij przycisk Konwertuj :

Kolor czerwony (R):
Kolor zielony (G):
Kolor niebieski (B):
 
Kolor cyjan (C): %
Kolor amarantowy (M): %
Kolor żółty (Y): %
Czarny kolor klawisza (K): %
Klątwa:
Podgląd kolorów:

Konwersja CMYK na RGB ►

Formuła konwersji RGB na CMYK

Wartości R, G, B są dzielone przez 255, aby zmienić zakres od 0..255 do 0..1:

R '= R / 255

G '= G / 255

B '= B / 255

Kolor czarnego przycisku (K) jest obliczany na podstawie kolorów czerwonego (R '), zielonego (G') i niebieskiego (B '):

K = 1-max ( R ', G ', B ')

Kolor cyjan (C) jest obliczany na podstawie koloru czerwonego (R ') i czarnego (K):

C = (1 - R '- K ) / (1 - K )

Kolor magenta (M) jest obliczany na podstawie koloru zielonego (G ') i czarnego (K):

M = (1 - G '- K ) / (1 - K )

Kolor żółty (Y) jest obliczany na podstawie koloru niebieskiego (B ') i czarnego (K):

Y = (1 - B '- K ) / (1 - K )

Tabela RGB na CMYK

Kolor Kolor

Nazwa

(R, G, B) Hex (C, M, Y, K)
  czarny (0,0,0) # 000000 (0,0,0,1)
  Biały (255.255.255) #FFFFFF (0,0,0,0)
  Czerwony (255,0,0) # FF0000 (0, 1, 1, 0)
  Zielony (0,255,0) # 00FF00 (1,0,1,0)
  niebieski (0,0,255) # 0000FF (1,1,0,0)
  Żółty (255.255,0) # FFFF00 (0,0,1,0)
  Cyjan (0,255,255) # 00FFFF (1,0,0,0)
  Magenta (255.0.255) # FF00FF (0, 1, 0, 0)

 

Konwersja CMYK na RGB ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA KOLORÓW
SZYBKIE STOŁY