Konwersja 1 MHz na kHz

Jak przekonwertować 1 megaherc (MHz) na kiloherc (kHz).

Obliczenie

Częstotliwość f w kilohercach (kHz) jest równa 1 megahercowi (MHz) razy 1000:

f (kHz) = 1 MHz × 1000 = 1000 kHz

 

Zatem 1 megaherc równa się 1000 kiloherców:

1 MHz = 1000 kHz

 

Kalkulator konwersji MHz na kHz ►

 


Zobacz też

 

Advertising

KONWERSJA CZĘSTOTLIWOŚCI
SZYBKIE STOŁY