Konwersja Kilometry do Mile

km
 
Wynik mil: mi
Wynik Mile + jardy:
mi
yd
Wynik Mile + stopy:
mi
ft
Obliczenie:  

mile na km ►

Jak zamienić kilometry na mile

1 kilometr to 0,62137119 mil:

1 km = (1 / 1,609344) mi = 0,62137119 mil

Odległość d w milach (mi) jest równa odległości d w kilometrach (km) podzielonej przez 1,609344:

d (mi) = d (km) / 1,609344

Przykład

Zamień 20 kilometrów na mile:

d (mi) = 20 km / 1,609344 = 12,4274 mil

Tabela przeliczeniowa Kilometry na mile

Kilometry (km) Mile (mi)
0,01 km 0,0062 mil
0,1 km 0,0621 mil
1 km 0,6214 mil
2 km 1,2427 mil
3 km 1.8641 mil
4 km 2.4855 mil
5 km 3,1069 mil
6 km 3.7282 mil
7 km 4.3496 mil
8 km 4,9710 mil
9 km 5,5923 mil
10 km 6,2137 mil
20 km 12.4274 mil
30 km 18.6411 mil
40 km 24.8548 mil
50 km 31.0686 mil
60 km 37,2823 mil
70 km 43.4960 mil
80 km 49.7097 mil
90 km 55.9234 mil
100 km 62,1371 mil

 

mile na km ►

 


Zobacz też

Advertising

KONWERSJA DŁUGOŚCI
SZYBKIE STOŁY