Condensator

Ce este calculatorul condensatorului și condensatorului.

Ce este condensatorul

Condensatorul este o componentă electronică care stochează sarcina electrică . Condensatorul este format din 2 conductori apropiați (de obicei plăci) care sunt separați de un material dielectric. Plăcile acumulează sarcină electrică atunci când sunt conectate la sursa de alimentare. O placă acumulează sarcină pozitivă iar cealaltă placă acumulează sarcină negativă.

Capacitatea este cantitatea de încărcare electrică stocată în condensator la tensiunea de 1 Volt.

Capacitatea este măsurată în unități de Farad (F).

Condensatorul deconectează curentul în circuitele de curent continuu (DC) și scurtcircuitul în circuitele de curent alternativ (AC).

Imagini condensatoare

Simboluri condensatoare

Condensator
Condensator polarizat
Condensator variabil
 

Capacitate

Capacitatea (C) a condensatorului este egală cu sarcina electrică (Q) împărțită la tensiunea (V):

C = \ frac {Q} {V}

C este capacitatea în farad (F)

Q este sarcina electrică în coulomb (C), care este stocată pe condensator

V este tensiunea dintre plăcile condensatorului în volți (V)

Capacitatea capacitorului plăcilor

Capacitatea (C) condensatorului plăcilor este egală cu permitivitatea (ε) de ori aria plăcii (A) împărțită la decalajul sau distanța dintre plăci (d):

 

C = \ varepsilon \ times \ frac {A} {d}

C este capacitatea condensatorului, în farad (F).

ε este permitivitatea materialului dialectic al condensatorului, în farad pe metru (F / m).

A este aria plăcii condensatorului în metri pătrați (m 2 ].

d este distanța dintre plăcile condensatorului, în metri (m).

Condensatoare în serie

 

Capacitatea totală a condensatoarelor în serie, C1, C2, C3, ..:

\ frac {1} {C_ {Total}} = \ frac {1} {C_ {1}} + \ frac {1} {C_ {2}} + \ frac {1} {C_ {3}} + .. .

Condensatoare în paralel

Capacitatea totală a condensatoarelor în paralel, C1, C2, C3, ..:

C Total = C 1 + C 2 + C 3 + ...

Curentul condensatorului

Curentul momentan al condensatorului i c (t) este egal cu capacitatea condensatorului,

ori derivata tensiunii condensatorului momentan v c (t):

i_c (t) = C \ frac {dv_c (t)} {dt}

Tensiunea condensatorului

Tensiunea momentană a condensatorului v c (t) este egală cu tensiunea inițială a condensatorului,

plus 1 / C ori integrala curentului momentan al condensatorului i c (t) în timp t:

v_c (t) = v_c (0) + \ frac {1} {C} \ int_ {0} ^ {t} i_c (\ tau) d \ tau

Energia condensatorului

Energia stocată a condensatorului E C în jouli (J) este egală cu capacitatea C din farad (F)

ori tensiunea condensatorului pătrat V C în volți (V) împărțită la 2:

E C = C × V C cu 2 / cu 2

Circuite de curent alternativ

Frecvența unghiulară

ω = 2 π f

ω - viteza unghiulară măsurată în radiani pe secundă (rad / s)

f - frecvența măsurată în hertz (Hz).

Reactanța condensatorului

X_C = - \ frac {1} {\ omega C}

Impedanța condensatorului

Forma carteziană:

Z_C = jX_C = -j \ frac {1} {\ omega C}

Forma polară:

Z C = X C ∟-90º

Tipuri de condensatoare

Condensator variabil Condensatorul variabil are o capacitate variabilă
Condensator electrolitic Condensatoarele electrolitice sunt utilizate atunci când este nevoie de o capacitate mare. Majoritatea condensatorilor electrolitici sunt polarizați
Condensator sferic Condensatorul sferic are o formă de sferă
Condensator de putere Condensatoarele de putere sunt utilizate în sistemele de alimentare de înaltă tensiune.
Condensator ceramic Condensatorul ceramic are material dielectric ceramic. Are funcționalitate de înaltă tensiune.
Condensator de tantal Material dielectric oxid de tantal. Are capacitate mare
Condensator Mica Condensatori de înaltă precizie
Condensator de hârtie Hârtie material dielectric

 


Vezi si:

Advertising

COMPONENTE ELECTRONICE
MESE RAPIDE