Coulombov zakon

Coulombova zakonska formula

Coulombov zakon izračuna električno silo F v njutnih (N) med dvema električnima nabojema q 1 in q 2 v kulonih (C)

z razdaljo r v metrih (m):

 

F = k \ frac {q_1 \ cdot q_2} {r ^ 2}

F je sila na q 1 in q 2, izmerjena v njutnih (N).

k je Coulombova konstanta k = 8,988 × 10 9 N⋅m 2 / C 2

q 1 je prvi naboj v kulonih (C).

q 2 je drugi naboj v kulonih (C).

r je razdalja med dvema nabojema v metrih (m).

 

Ko se naboja q1 in q2 povečata, se sila F poveča.

Ko se razdalja r poveča, se sila F zmanjša.

Primer Coulombovega zakona

Poiščite silo med dvema električnima nabojema 2 × 10 -5 C in 3 × 10 -5 C z razdaljo 40 cm med njima.

q 1 = 2 × 10 -5 ° C

q 2 = 3 × 10 -5 ° C

r = 40cm = 0,4 m

F = k × q 1 × q 2 / r 2 = 8.988 × 10 9 N⋅m 2 / C 2 × 2 × 10 -5 C × 3 × 10 -5 C / (0,4 m) 2 = 37.705N

 


Poglej tudi

Advertising

ZAKONI O KROGU
HITRE MIZE